Elektrikli Transpalet Operatörlük Kursu

by admin
Elektrikli Transpalet Operatörlük Kursu

Paletli yükleri pratik bir şekilde yatay yönde taşımak için kullanılan, elle kumandalı ve elektrik (akü) gücüyle çalışan ekipmandır. Paletleri dikey yönde taşıma/istifleme kabiliyeti çok kısıtlıdır.

Kimler Elektrikli Transpalet Operatörü Olabilir?

Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

1) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak

2) Öğrenim şartı; En az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

3) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

4) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler Elektrikli Transpalet Operatörü olabilirler.

Elektrikli Transpalet Eğitimi

Toplam eğitim süresi 18 saattir.

Elektrikli Transpalet Operatörlük Sınavı

Teorik ve uygulama sınavı olarak iki aşamadan oluşur.

Teorik sınav çoktan seçmeli test şeklinde 40 sorudan oluşur. 70 puan alan adaylar uygulama sınavına geçmeye hak kazanırlar.

Uygulama sınavında yapılması kursiyerin yapması gerekenler;

 1. Sınav uygulama sahasına (Manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder.
 2. Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giyer (Baret, Fosforlu Yelek, Çelik Burunlu İş Ayakkabısı vb.).
 3. Makinenin iş öncesi genel ve dış fiziki kontrollerini yapar (Tüm statik hat, hortumlar, bağlantı elemanları çatlak ve hasar kontrolü.vb).
 4. Makineyi çalışma pozisyonuna getirir, çatal yüksekliğini yer hizasına indirir.
 5. Standart ebatta üst üste dizilmiş 4 (dört) adet palete yanaşır.
 6. Paletlere dik açı ile (paletleri tam karşılayacak şekilde) çatalların girmesini sağlar.
 7. Kumanda kol ve / veya butonları yardımı ile paleti taşıma yüksekliğine(15-20cm) kaldırır.
 8. Paletleri, gidiş yönünün tersinde (arkasında) kalacak şekilde 3 (üç) metre aralıkla yerleştirilmiş 5 (beş) koninin arasından geçirerek komisyon tarafından belirlenmiş yere bırakır.
 9. Paleti düzgünce indirir ve paletten dik açı ile düzgünce çıkar.
 10. Aynı paletleri tekrar alıp koniler arasından ilerleyerek aldığı yere geri bırakır.
 11. Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getirir, uygun şekilde park eder ve kurallara uygun olarak iner (binilerek kullanılan tip ise)

Sınavda Başarılı Olan Kursiyerler

Teorik ve uygulama sınavda başarılı olan kursiyerlerimizin belgeleri 2918 Sayılı Trafik Kanununun 42. Maddesine göre MEB’e bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 5 iş günü içerisinde Elektrikli Transpalet Operatörlük Belgesi kendilerine verilir.

Diğer
Eğitimlerimiz

İLETİŞİM

Kurslarımız hakkında bilgi almak ve kampanyalarımızdan faydalanmak için bizi arayın.

E-POSTA

Kurslarımız ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak için bize e-posta gönderin.