Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Kursu

by admin

Diğer
Eğitimlerimiz

İLETİŞİM

Kurslarımız hakkında bilgi almak ve kampanyalarımızdan faydalanmak için bizi arayın.

E-POSTA

Kurslarımız ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak için bize e-posta gönderin.

İşmak Teknik - Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Kursu

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Nedir? Ne İşe Yarar?

Genellikle bina içi alanlarda, kapalı saha içinde kullanıldığı gibi açık saha alanlarında da taşıyıcı direk ve yan yol yapmak sureti ile kullanılmaktadır.

Tersaneler, demir çelik sektörüne hizmet veren işletmeler, stok alanları, mermerciler, makine imalatındaki endüstriyel tesisler ve yük kaldırmaya ihtiyacı olan her işletmede kullanılmaktadır.

Kimler Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörü Olabilir?

Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

1) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak

2) Öğrenim şartı; En az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

3) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

4) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörü olabilirler.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörü Eğitimi

Toplam Eğitim Saati 48 Saattir

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Sınavı

Teorik ve uygulama sınavı olarak iki aşamadan oluşur.

Teorik sınav çoktan seçmeli test şeklinde 25 sorudan oluşur. 70 puan alan adaylar uygulama sınavına geçmeye hak kazanırlar.

Uygulama sınavında yapılması kursiyerin yapması gerekenler;

 • Sınav uygulama sahasına (manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder.
 • Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giyer. (Baret, fosforlu yelek vb.)
 • Kanca güvenlik mandalının, halat ve halat bağlantılarının ve elleçleme ataşmanlarının uygunluğunu kontrol eder.
 • Makineyi çalışma pozisyonuna getirir. Kancayı yükü (en fazla 50 kg) kaldıracak şekilde hizalar (kanca, yük bağlantı noktası ve yükün ağırlık merkezi aynı hizada olmalıdır).
 • Yükü kancaya güvenli bir şekilde bağlar, emniyet mandalının kapalı olup olmadığını kontrol eder.
 • Yükü güvenli kaldırma yüksekliğine kadar kaldırır ve yük tutma frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
 • Yükü güvenli yüksekliğe kaldırır. Önceden belirlenen üç farklı alana (yükün taban ölçülerinin her kenarından en fazla 20 cm büyük bir alanın dışına taşmayacak şekilde) sırasıyla koyar.
 • Yükü taşıma esnasında herhangi bir araç veya insan üzerinden geçirmez
 • Yükü başlangıçtaki pozisyonuna geri koyar ve yükü kancadan ayırır.
 • Kancayı en az 2.5 metre yüksekliğe kaldırır ve güvenli park alanına işaretler. Acil stop düğmesine basar.
 • Sınavda Başarılı Olan Kursiyerler
 • Teorik ve uygulama sınavda başarılı olan kursiyerlerimizin belgeleri 2918 Sayılı Trafik Kanununun 42. Maddesine göre MEB’e bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 5 iş günü içerisinde Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Operatörlük Belgesi kendilerine verilir.