Loder Operatörlük Kursu

by admin

Diğer
Eğitimlerimiz

İLETİŞİM

Kurslarımız hakkında bilgi almak ve kampanyalarımızdan faydalanmak için bizi arayın.

E-POSTA

Kurslarımız ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak için bize e-posta gönderin.

İşmak Teknik - Loder Operatörlük Kursu

Loder Nedir? Ne İşe Yarar?

Loder; temel kazma, taşıma, doldurma, serme ve yükleme işleri yapan iş makinesidir.

Temel hafriyat, yol yapımı, inşaat işleri, mermer ocakları, tomruk taşıma, yükleme gibi çeşitli işlerde geniş amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Kimler Loder Operatörü Olabilir?

Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

1) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak

2) Öğrenim şartı; En az ilkokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

3) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

4) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, (Değişik ibare: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler Loder Operatörü olabilirler.

Loder Operatör Eğitimi

Toplam eğitim süresi 76 saattir.

Teorik eğitim: 26 saat

Araç başında uygulama eğitimi: 38 saat

Araç kullanarak uygulama eğitimi: 12 saat

Loder Operatörlük Sınavı

Teorik ve uygulama sınavı olarak iki aşamadan oluşur.

Teorik sınav çoktan seçmeli test şeklinde 25 sorudan oluşur. 70 puan alan adaylar uygulama sınavına geçmeye hak kazanırlar.

Uygulama sınavında yapılması kursiyerin yapması gerekenler;

 • Sınav uygulama sahasına (manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder.
 • Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giyer. (Baret, fosforlu yelek vb.)
 • Loder’e kurallara uygun olarak (levyelerin olmadığı sol taraftan yüzü makineye dönük bir şekilde) biner ve emniyet kemerini takar.
 • Motoru çalıştırır, makineyi çalışma pozisyonuna getirir. (yükleyici kepçeyi görüşü engellemeyecek şekilde yerden keser)
 • Makineyi malzeme alma pozisyonuna getirir.
 • Kepçe hacminin en az 6 katı kadar malzeme yığını hazırlar. Bu yığından 3 kepçe malzemeyi alır.
 • Dolu kepçe ile yürürken kepçeyi zeminden uygun yüksekliğe kaldırır.
 • Malzemeyi gösterilen yere döker.
 • Malzemeyi boşaltırken kepçe içinde malzeme kalmamasını sağlar.
 • Taşıdığı malzemeyi tekrar eski yerine getirir ve yığar.
 • Makineyi önceden belirlenmiş düz bir alana park eder. Kepçeyi zemine indirir.

Sınavda Başarılı Olan Kursiyerler

Teorik ve uygulama sınavda başarılı olan kursiyerlerimizin belgeleri 2918 Sayılı Trafik Kanununun 42. Maddesine göre MEB’e bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 10 iş günü içerisinde Loder Operatörlük Belgesi kendilerine verilir.